LDS_036 Bytová zóna Poděbrady

Lokální distribuční soustava Bytová zóna Poděbrady – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
0.400
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
Trafostanice 0 0 0
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet 0
22.000 0.400 1 0
0 0 0 0
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.400 1
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Poděbrady 723495 Poděbrady  1222/2 
       
       
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE Bytová zóna Poděbrady v letech 2020 - 2025
Název investičního projektu rok realizace
Obnova a rozvoj sítě, automatizace dálkových odečtů OM, optimalizace sítě 2020 - 2025