LDS_001 LDS Diplomat center Plzeň

Lokální distribuční soustava LDS Diplomat Center Plzeň  – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
2.500
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 0.395 Kabelové 1
22.000 0.060 Kabelové 1
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.400 3
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Plzeň 721981 Plzeň  LV 10851 
       
       
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS Diplomat Center Plzeň v letech 2022 - 2027
Název investičního projektu rok realizace
Připojování nových odběratelů, zvýšení instalovaných příkonů 2022 - 2027