Lokální distribuční soustava DOC Mercury Č. Budějovice – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
2
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení
0.400 1.6 Kabelové
22.000 0.250 Kabelové
 
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.4 1
 
Katastrální území Kód katastru Obec
České Budějovice 6 622346 České Budějovice
     
     
Plánovaný rozvoj LDS EE DOC Mercury Č. Budějovice v letech  2017-2021  
     
Název investičního projektu rok realizace
Optimalizace ventilace stání transformátoru a rozvaděčů nn 2017
Připojování nových odběratelů, zvýšení instalovaných příkonů 2017 - 2021
     
 

webdesign by Lewest.cz