LDS_002 LDS DOC Mercury Č. Budějovice

Lokální distribuční soustava LDS DOC Mercury Č. Budějovice – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
2.000
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 1.600 Kabelové 1
22.000 0.250 Kabelové 1
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.400 2
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
České Budějovice 6 622346 České Budějovice  LV 4002 
       
       
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS DOC Mercury Č. Budějovice v letech 2020 - 2025
Název investičního projektu rok realizace
Obnova a rozvoj sítě, automatizace dálkových odečtů OM, optimalizace sítě 2020 - 2025

 

webdesign by Lewest.cz