LDS_004 LDS FCC Prostějov

Lokální distribuční soustava LDS FCC Prostějov  – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
0.630
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 0.554 Kabelové 1
22.000 0.015 Kabelové 1
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.400 1
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Prostějov 733491 Prostějov  LV 12371; LV 7169 
Prostějov 733491 Prostějov  LV 13080; LV 12253 
       
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS FCC Prostějov v letech 2022 - 2027
Název investičního projektu rok realizace
Připojování nových odběratelů, zvýšení instalovaných příkonů 2022 - 2027