Lokální distribuční soustava FCC Prostějov – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
0.630
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení
0.400 0.554 Kabelové
22.000 0.015 Kabelové
 
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.4 1
 
Katastrální území Kód katastru Obec
Prostějov 733491 Prostějov
     
     
Plánovaný rozvoj LDS EE FCC Prostějov v letech  2017-2021  
     
Název investičního projektu rok realizace
Výměna a úpravy zapojení distribučních rozpojovacích skříní nn 2017
Připojování nových odběratelů, zvýšení instalovaných příkonů 2017 - 2021
     
 

webdesign by Lewest.cz