LDS_010 Hotel Marriott Praha

Lokální distribuční soustava Hotel Marriott Praha  – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
2.500
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 0.250 Kabelové 1
22.000 0.050 Kabelové 1
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.400 1
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Ruzyně 729710 Praha  2567/109 
       
       
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE Hotel Marriott Praha v letech 2022 - 2027
Název investičního projektu rok realizace
Připojování nových odběratelů, zvýšení instalovaných příkonů 2022 - 2027