LDS_064 LDS Airport Mošnov-Multimodal

Lokální distribuční soustava LDS Airport Mošnov-Multimodal – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
2.000
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 0.010 Kabelové 0
22.000 0.430 Kabelové 3
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.400 1
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Mošnov 699934 Mošnov  0
       
       
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS Airport Mošnov-Multimodal v letech 2020 - 2025
Název investičního projektu rok realizace
Obnova a rozvoj sítě, automatizace dálkových odečtů OM, optimalizace sítě 2020 - 2025