LDS_067 LDS Areál Schoeller Litvínov

Lokální distribuční soustava LDS Areál Schoeller Litvínov – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
8.000
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 3.248 Kabelové 0
22.000 0.670 Kabelové 1
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.400 1
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Horní Litvínov 686042 Litvínov  126/87, 126/99, 139/9 
Horní Litvínov 686042 Litvínov  126/51, 126/75, 126/86 
Horní Litvínov 686042 Litvínov  139/10, 139/11 
Horní Litvínov 686042 Litvínov  139/12, 142/1, 142/4 
Horní Litvínov 686042 Litvínov  147/1, 147/3, 2299/1 
Horní Litvínov 686042 Litvínov  2299/6, 2559/8, 2564/1 
Horní Litvínov 686042 Litvínov  2564/5, 2577/1, 2577/3 
       
Plánovaný rozvoj EE LDS Areál Schoeller Litvínov v letech 2020 - 2025
Název investičního projektu rok realizace
Obnova a rozvoj sítě, automatizace dálkových odečtů OM, optimalizace sítě 2020 - 2025