LDS_035 LDS Bezděčín u Mladé Boleslavi

Lokální distribuční soustava LDS Bezděčín u Mladé Boleslavi – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
0.400
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
22.000 0.100 Kabelové 0
       
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.400 1
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Bezděčín u Mladé Boleslavi 696579 Mladá Boleslav  287/18, 24 
       
       
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS Bezděčín u Mladé Boleslavy v letech 2022 - 2027
Název investičního projektu rok realizace
Připojování nových odběratelů, zvýšení instalovaných příkonů 2022 - 2027