LDS_030 LDS Brno Hlinky

Lokální distribuční soustava LDS Brno Hlinky – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
0.140
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 0.025 Kabelové 0
0 0 0 0
Evidenční číslo: 39 0 0 0
LDS OC EYEMAXX 0 0 0
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
     
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Staré Brno 610089 Brno  525/1, 2 
       
       
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS Brno Hlinky v letech 2022 - 2027
Název investičního projektu rok realizace
Připojování nových odběratelů, zvýšení instalovaných příkonů 2022 - 2027