LDS_042 LDS CTP Hrbovice

Lokální distribuční soustava LDS CTP Hrbovice – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
0.200
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 0.050 Kabelové 0
22.000 0.060 Kabelové 0
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.400 1
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Hrbovice 647985 Chlumec  314/63 
       
       
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS CTP Hrbovice v letech 2020 - 2025
Název investičního projektu rok realizace
Obnova a rozvoj sítě, automatizace dálkových odečtů OM, optimalizace sítě 2020 - 2025