LDS_034 LDS Dobšice

Lokální distribuční soustava LDS Dobšice – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
0.560
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 0.100 Kabelové 1
22.000 0.280 Kabelové 0
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.400 2
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Dobšice u Žehuně 628042 Dobšice  0
       
       
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS Dobšice v letech 2022 - 2027
Název investičního projektu rok realizace
Připojování nových odběratelů, zvýšení instalovaných příkonů 2022 - 2027