LDS_069 LDS Galerie Vsetín

Lokální distribuční soustava LDS Galerie Vsetín – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
2.000
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 1.200 Kabelové 0
22.000 0.028 Kabelové 0
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.400 1
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Vsetín 786764 Vsetín  3141/1, 2; 3142; 
Vsetín 786764 Vsetín  3143; 3144; 3145; 
       
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS Galerie Vsetín v letech 2020 - 2025
Název investičního projektu rok realizace
Obnova a rozvoj sítě, automatizace dálkových odečtů OM, optimalizace sítě 2020 - 2025