LDS_060 LDS Hala Fáblovka I Pardubice

Lokální distribuční soustava LDS Hala Fáblovka I Pardubice – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
1.200
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 0.042 Kabelové 4
       
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
35.000 0.400 1
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Pardubice 717657 Pardubice  St. 11403; 4296/1,2; 4263/1; 
Pardubice 717657 Pardubice  4265/1; 4264/1; 5162/67,70; 
Pardubice 717657 Pardubice  St. 11464 
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS Hala Fáblovka I Pardubice v letech 2020 - 2025
Název investičního projektu rok realizace
Obnova a rozvoj sítě, automatizace dálkových odečtů OM, optimalizace sítě 2020 - 2025