LDS_045 LDS Holýšov - I. etapa

Lokální distribuční soustava LDS Holýšov - I. etapa – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
0.250
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 0.200 Kabelové 2
22.000 0.010 Kabelové 2
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.400 1
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Neuměř 704164 Strašice  0
       
       
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS Holýšov - I. etapa v letech 2020 - 2025
Název investičního projektu rok realizace
Obnova a rozvoj sítě, automatizace dálkových odečtů OM, optimalizace sítě 2020 - 2025