LDS_025 LDS Hrdějovice

Lokální distribuční soustava LDS Hrdějovice – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
0.630
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
Hrdějovice 648001 Hrdějovice  463/16,17; 466/1,2,3,4,5,6; 
Hrdějovice 648001 Hrdějovice  466/7,9,10,14,17; 
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] 0 0 0
0.630 0 0 0
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.400 1
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Hrdějovice 648001 Hrdějovice  464/1; 462/1,2,4,7,13,14,15; 
Hrdějovice 648001 Hrdějovice  462/16,17; 463/1,2,3,9,10; 
Hrdějovice 648001 Hrdějovice  463/16,17; 466/1,2,3,4,5,6; 
Hrdějovice 648001 Hrdějovice  466/7,9,10,14,17; 
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS Hrdějovice v letech 2022 - 2027
Název investičního projektu rok realizace
Připojování nových odběratelů, zvýšení instalovaných příkonů 2022 - 2027