LDS_055 LDS Letiště Havlíčkův Brod

Lokální distribuční soustava LDS Letiště Havlíčkův Brod – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
2.000
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 6.196 Kabelové 0
       
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.400 1
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Havlíčkův Brod 637823 Havlíčkův Brod  0
       
       
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS Letiště Havlíčkův Brod v letech 2020 - 2025
Název investičního projektu rok realizace
Obnova a rozvoj sítě, automatizace dálkových odečtů OM, optimalizace sítě 2020 - 2025