LDS_050 LDS Logistický areál Solnice

Lokální distribuční soustava LDS Logistický areál Solnice – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
1.000
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 0.050 Kabelové 1
35.000 0.730 Kabelové 2
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
35.000 0.400 1
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Solnice 752428 Solnice  5726; 5733; 5734/1,3,4; 
Solnice 752428 Solnice  5736; 5741/3,4; 5742/3,4; 
Solnice 752428 Solnice  5743; 5744/2,3; 5745/3; 
Solnice 752428 Solnice  5748/3; 5748/4; 5760; 5750; 
Solnice 752428 Solnice  5844; 5761/2; 5759/2; 
Solnice 752428 Solnice  St. 1082; St. 1083 
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS Logistický areál Solnice v letech 2020 - 2025
Název investičního projektu rok realizace
Obnova a rozvoj sítě, automatizace dálkových odečtů OM, optimalizace sítě 2020 - 2025

 

webdesign by Lewest.cz