LDS_032 LDS Na Soutoku Litoměřice

Lokální distribuční soustava LDS Na Soutoku Litoměřice – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
2.000
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 0.030 Kabelové 0
22.000 0.020 Kabelové 0
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.400 1
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Litoměřice 685429 Litoměřice  4809/5 
       
       
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS Na Soutoku Litoměřice v letech 2022 - 2027
Název investičního projektu rok realizace
Připojování nových odběratelů, zvýšení instalovaných příkonů 2022 - 2027