LDS_015 LDS Obec Strašice

Lokální distribuční soustava LDS Obec Strašice  – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
1.500
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 4.182 Kabelové 2
22.000 0.030 Kabelové 2
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.400 2
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Strašice 756229 Strašice  2104/1, 38, 45, 48; 
Strašice 756229 Strašice  2105/1, 2, 8, 9, 10, 11, 12; 
Strašice 756229 Strašice  2100; St. 39, 38; 568/29 
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS Obec Strašice v letech 2022 - 2027
Název investičního projektu rok realizace
Připojování nových odběratelů, zvýšení instalovaných příkonů 2022 - 2027