LDS_028 Obytný soubor Ohrazenice, Pardubice

Lokální distribuční soustava Obytný soubor Ohrazenice,Pardubice – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
0.630
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 0.140 Kabelové 0
35.000 0.009 Kabelové 0
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
35.000 0.400 1
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Ohrazenice 709328 Pardubice  0
       
       
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE Obytný soubor Ohrazenice,Pardubice v letech 2022 - 2027
Název investičního projektu rok realizace
Připojování nových odběratelů, zvýšení instalovaných příkonů 2022 - 2027