LDS_011 LDS OC Dragoun - I. etapa

Lokální distribuční soustava LDS OC Dragoun - I. etapa  – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
1.250
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 1.680 Kabelové 4
22.000 0.020 Kabelové 1
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.400 1
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Cheb 650919 Cheb  3287/1 - 10, 12, 17 - 19; 
Cheb 650919 Cheb  2395/17, 18; 3439; 
Cheb 650919 Cheb  691/35, 36, 38, 40-44; 
Cheb 650919 Cheb  691/47, 54-59; 
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS OC Dragoun - I. etapa v letech 2022 - 2027
Název investičního projektu rok realizace
Připojování nových odběratelů, zvýšení instalovaných příkonů 2022 - 2027