LDS_029 LDS OC Fontána Teplice

Lokální distribuční soustava LDS OC Fontána Teplice – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
2.000
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 1.470 Kabelové 0
22.000 0.020 Kabelové 0
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.400 1
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Teplice 766003 Teplice  0
       
       
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS OC Fontána Teplice v letech 2022 - 2027
Název investičního projektu rok realizace
Připojování nových odběratelů, zvýšení instalovaných příkonů 2022 - 2027