LDS_007 LDS OC Šestajovice

Lokální distribuční soustava LDS OC Šestajovice  – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
0.630
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 0.015 Kabelové 1
22.000 0.200 Kabelové 0
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.400 1
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Šestajovice u Prahy 762385 Šestajovice  262/10, 11, 12, 13, 15, 16; 
Šestajovice u Prahy 762385 Šestajovice  262/17, 18, 19, 20, 21; 
Šestajovice u Prahy 762385 Šestajovice  695/2; St. 2128 
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS OC Šestajovice v letech 2022 - 2027
Název investičního projektu rok realizace
Připojování nových odběratelů, zvýšení instalovaných příkonů 2022 - 2027