LDS_047 LDS OC Šternberk

Lokální distribuční soustava LDS OC Šternberk – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
0.160
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 0.008 Kabelové 0
0 0 0 0
Evidenční číslo: 50 0 0 0
LDS Airport Mošnov-Multimodal 0 0 0
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
     
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Lhota u Šternberka 763578 Šternberk  St. 217/188; 
Lhota u Šternberka 763578 Šternberk  217/127, 158, 170; 
       
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS OC Šternberk v letech 2020 - 2025
Název investičního projektu rok realizace
Obnova a rozvoj sítě, automatizace dálkových odečtů OM, optimalizace sítě 2020 - 2025