LDS_033 LDS OC Tabačka Nový Jičín

Lokální distribuční soustava LDS OC Tabačka Nový Jičín – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
1.260
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 0.030 Kabelové 0
22.000 0.020 Kabelové 0
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.400 1
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Nový Jičín-Dolní Předměstí 707465 Nový Jičín  St. 2050 
       
       
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS OC Tabačka Nový Jičín v letech 2022 - 2027
Název investičního projektu rok realizace
Připojování nových odběratelů, zvýšení instalovaných příkonů 2022 - 2027