LDS_046 LDS OD Sněžka

Lokální distribuční soustava LDS OD Sněžka – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
0.250
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 0.100 Kabelové 1
10.000 0.024 Kabelové 0
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
10.000 0.400 1
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Pec pod Sněžkou 718637 Pec pod Sněžkou  St. 652; 26/2, 41 
       
       
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS OD Sněžka v letech 2020 - 2025
Název investičního projektu rok realizace
Obnova a rozvoj sítě, automatizace dálkových odečtů OM, optimalizace sítě 2020 - 2025