LDS_027 LDS OG Bílina

Lokální distribuční soustava LDS OG Bílina – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
0.451
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 0.158 Kabelové 0
22.000 0.016 Kabelové 0
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.400 1
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Bílina 604208 Bílina  2270/16 
       
       
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS OG Bílina v letech 2022 - 2027
Název investičního projektu rok realizace
Připojování nových odběratelů, zvýšení instalovaných příkonů 2022 - 2027