LDS_065 LDS Penny Bor

Lokální distribuční soustava LDS Penny Bor – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
0.630
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 0.093 Kabelové 0
22.000 0.520 Kabelové 0
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.400 1
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Bor u Tachova 607304 Bor  St. 467; 2735; 
Bor u Tachova 607304 Bor  2229/1,2,4,11,15,16,17; 
Bor u Tachova 607304 Bor  2577/1,5,12,13; 2146/8; 
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS Penny Bor v letech 2020 - 2025
Název investičního projektu rok realizace
Obnova a rozvoj sítě, automatizace dálkových odečtů OM, optimalizace sítě 2020 - 2025