LDS_061 LDS Penny Suchdol n. Lužnicí

Lokální distribuční soustava LDS Penny Suchdol n. Lužnicí – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
0.630
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 0.070 Kabelové 0
       
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.400 1
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Suchdol nad Lužnicí 759147 Suchdol nad Lužnicí  815/3; 816; 817/1-3; 818/1,3 
       
       
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS Penny Suchdol n. Lužnicí v letech 2020 - 2025
Název investičního projektu rok realizace
Obnova a rozvoj sítě, automatizace dálkových odečtů OM, optimalizace sítě 2020 - 2025