LDS_012 LDS Obytný soubor Úvaly 2

Lokální distribuční soustava LDS Obytný soubor Úvaly 2  – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
0.400
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 1.750 Kabelové 3
22.000 0.550 Kabelové 3
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.400 1
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Úvaly u Prahy 775738 Úvaly  0
       
       
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS Obytný soubor Úvaly 2 v letech 2022 - 2027
Název investičního projektu rok realizace
Připojování nových odběratelů, zvýšení instalovaných příkonů 2022 - 2027