LDS_059 LDS Retail Park Fáblovka PA

Lokální distribuční soustava LDS Retail Park Fáblovka PA – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
1.250
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 0.730 Kabelové 2
35.000 0.010 Kabelové 0
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
35.000 0.400 1
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Pardubice 717657 Pardubice  3678/8; 3678/10; 4244/1 
Pardubice 717657 Pardubice  4245/1; 4249 
       
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS Retail Park Fáblovka PA v letech 2020 - 2025
Název investičního projektu rok realizace
Obnova a rozvoj sítě, automatizace dálkových odečtů OM, optimalizace sítě 2020 - 2025