LDS_051 LDS Retail Park Štěrboholy

Lokální distribuční soustava LDS Retail Park Štěrboholy – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
1.500
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 0.600 Kabelové 3
       
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.400 3
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Štěrboholy 732516 Praha  0
       
       
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS Retail Park Štěrboholy v letech 2020 - 2025
Název investičního projektu rok realizace
Obnova a rozvoj sítě, automatizace dálkových odečtů OM, optimalizace sítě 2020 - 2025