LDS_039 LDS Retail Park Šumperk

Lokální distribuční soustava LDS Retail Park Šumperk – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
0.200
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 0.160 Kabelové 0
22.000 0.030 Kabelové 0
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.400 1
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Dolní Temenice 764442 Šumperk  104/1-3, 5, 18-20; 
Dolní Temenice 764442 Šumperk  St. 852; St. 961 
       
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS Retail Park Šumperk v letech 2022 - 2027
Název investičního projektu rok realizace
Připojování nových odběratelů, zvýšení instalovaných příkonů 2022 - 2027