LDS_040 Rezidence Frýdek Místek

Lokální distribuční soustava LDS Rezidence Frýdek Místek  – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
0.630
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 1.205 Kabelové 1
22.000 0.120 Kabelové 1
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.400 1
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Frýdek 634956 Frýdek - Místek
       
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS Rezidence Frýdek Místek v letech 2022 - 2027
Název investičního projektu rok realizace
Připojování nových odběratelů, zvýšení instalovaných příkonů 2022 - 2027