LDS_056 LDS Rezidence Wolkerova I

Lokální distribuční soustava LDS Rezidence Wolkerova I – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
1.000
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 0.250 Kabelové 0
22.000 0.016 Kabelové 0
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.400 1
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Olomouc-město 710504 Olomouc  287/5; 653/1,2; St. 1926 
       
       
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS Rezidence Wolkerova I v letech 2020 - 2025
Název investičního projektu rok realizace
Obnova a rozvoj sítě, automatizace dálkových odečtů OM, optimalizace sítě 2020 - 2025