LDS_021 Stop Shop Pelhřimov

Lokální distribuční soustava Stop Shop Pelhřimov – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
0.166
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 0.053 Kabelové 0
0 0 0 0
Evidenční číslo: 42 0 0 0
OC Otava Písek 0 0 0
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
     
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Pelhřimov 718912 Pelhřimov  0
       
       
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS Stop Shop Pelhřimov v letech 2022 - 2027
Název investičního projektu rok realizace
Připojování nových odběratelů, zvýšení instalovaných příkonů 2022 - 2027