LDS_043 LDS Uherské Hradiště- Innopark

Lokální distribuční soustava LDS Uherské Hradiště- Innopark – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
0.250
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 0.120 Kabelové 0
       
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.400 1
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Staré Město u Uherského Hradiště 754617 Staré Město  St. 3371, 4499/1, 7253 
       
       
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS Uherské Hradiště- Innopark v letech 2020 - 2025
Název investičního projektu rok realizace
Obnova a rozvoj sítě, automatizace dálkových odečtů OM, optimalizace sítě 2020 - 2025