LDS_023 LDS Žďár n. Sázavou - OSP

Lokální distribuční soustava LDS Žďár n. Sázavou - OSP – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
0.250
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 1.693 Kabelové 0
22.000 0.020 Kabelové 0
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.400 1
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Město Žďár 795232 Žďár nad Sázavou  0
       
       
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS Žďár n. Sázavou - OSP v letech 2022 - 2027
Název investičního projektu rok realizace
Připojování nových odběratelů, zvýšení instalovaných příkonů 2022 - 2027