LDS_003 LDS Logistický areál Lovosice

Lokální distribuční soustava LDS Logistický areál Lovosice  – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
0.630
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 0.153 Kabelové 1
       
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.400 1
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Lovosice 687707 Lovosice  LV 4636 
       
       
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS Logistický areál Lovosice v letech 2022 - 2027
Název investičního projektu rok realizace
Připojování nových odběratelů, zvýšení instalovaných příkonů 2022 - 2027