LDS_009 NP Bělidla Olomouc

Lokální distribuční soustava NP Bělidla Olomouc  – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
1.260
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 1.250 Kabelové 1
22.000 0.017 Kabelové 2
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.400 1
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Bělidla 710881 Olomouc  248; 265; 103/35; 103/36; 
Bělidla 710881 Olomouc  415; 48/4, 9, 11; 264; 
Bělidla 710881 Olomouc  St. 417 
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE NP Bělidla Olomouc v letech 2022 - 2027
Název investičního projektu rok realizace
Připojování nových odběratelů, zvýšení instalovaných příkonů 2022 - 2027