LDS_020 LDS OC Stop.Shop Znojmo

Lokální distribuční soustava LDS OC Stop.Shop Znojmo – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
0.630
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 0.280 Kabelové 0
       
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.400 1
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Znojmo-město 793418 Znojmo  5707/1 
       
       
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS OC Stop.Shop Znojmo v letech 2020 - 2025
Název investičního projektu rok realizace
Obnova a rozvoj sítě, automatizace dálkových odečtů OM, optimalizace sítě 2020 - 2025