LDS_026 LDS Postřižín

Lokální distribuční soustava LDS Postřižín – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
0.630
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 0.982 Kabelové 0
22.000 0.026 Kabelové 0
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.400 1
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Postřižín 726206 Postřižín  183/4; 183/7-239 
       
       
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS Postřižín v letech 2020 - 2025
Název investičního projektu rok realizace
Obnova a rozvoj sítě, automatizace dálkových odečtů OM, optimalizace sítě 2020 - 2025

 

webdesign by Lewest.cz