LDS_008 LDS Rentiro SE Plzeň

Lokální distribuční soustava LDS Rentiro SE Plzeň – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
2.600
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 0.005 Kabelové 1
22.000 0.016 Kabelové 2
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.400 2
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Plzeň 721981 Plzeň  8974/4 
       
       
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS Rentiro SE Plzeň v letech 2020 - 2025
Název investičního projektu rok realizace
Obnova a rozvoj sítě, automatizace dálkových odečtů OM, optimalizace sítě 2020 - 2025

 

webdesign by Lewest.cz