LDS_006 LDS Srubec - Na Štětkách

Lokální distribuční soustava LDS Obchodní centrum Vestec  – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
0.790
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 0.150 Kabelové 2
22.000 0.017 Kabelové 2
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.400 1
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Vestec u Prahy 781029 Vestec  327/16 
       
       
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS Obchodní centrum Vestec v letech 2022 - 2027
Název investičního projektu rok realizace
Připojování nových odběratelů, zvýšení instalovaných příkonů 2022 - 2027