LDS_006 LDS Srubec - Na Štětkách

Lokální distribuční soustava LDS Srubec - Na Štětkách – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
0.630
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 0.650 Kabelové 1
22.000 0.018 Kabelové 2
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.400 1
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Srubec 753131 Srubec  523/12, 20, 21, 22; 
Srubec 753131 Srubec  512/39, 165, 166, 168, 169; 
Srubec 753131 Srubec  512/170; 545/4 
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS Srubec - Na Štětkách v letech 2020 - 2025
Název investičního projektu rok realizace
Obnova a rozvoj sítě, automatizace dálkových odečtů OM, optimalizace sítě 2020 - 2025

 

webdesign by Lewest.cz