LDS_031 LDS Triangl Uherské Hradiště

Lokální distribuční soustava LDS Triangl Uherské Hradiště – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
1.260
Napětová hladina [kV] Délka rozvodu [km] Typ vedení Násobnost
0.400 0.359 Kabelové 0
22.000 0.025 Kabelové 0
       
       
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] Napětí výstupní [kV] Počet
22.000 0.400 1
     
     
 
Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení
Uherské Hradiště 772844 Uherské Hradiště  St. 2849; St. 2848; St. 679; 
Uherské Hradiště 772844 Uherské Hradiště  1435/1; 1528/1 
       
       
       
       
       
       
Plánovaný rozvoj EE LDS Triangl Uherské Hradiště v letech 2020 - 2025
Název investičního projektu rok realizace
Obnova a rozvoj sítě, automatizace dálkových odečtů OM, optimalizace sítě 2020 - 2025

 

webdesign by Lewest.cz