NAŠE SLUŽBY

Jednou z hlavních činností společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. je distribuce elektrické energie a zemního plynu u našich zákazníků. Zajišťujeme výstavbu lokálních distribučních soustav v průmyslových, logistických, administrativních a obytných zónách. Pro naše klienty navrhujeme profesionální, rychlá a efektivní řešení energetického servisu a managementu. Zákazníkům, kteří se chtějí primárně soustředit na rozvoj svého oboru podnikání, nabízíme komplexní energetické služby od distribuce energií, přes správu a údržbu energetických zařízení až po celkový energetický management.

 • ADMINISTRATIVA

  Zpracujeme veškeré technické požadavky a administrativní úkony pro zajištění energií

 • KOMUNIKACE

  Zajistíme kompletní bezproblémovou komunikaci s nadřazeným distributorem

 • SPOLEHLIVOST

  Realizujeme návrhy a výstavbu sítí tak, aby byla zajištěna spolehlivá dodávka energií

 • KOORDINACE

  Postaráme se o koordinaci dodavatelů při výstavbě sítí včetně připojení

 • CAPEX

  Převezmeme veškeré poplatky s připojením k nadřazené distribuční soustavě

 • ODPOVĚDNOST

  Ihned po realizaci přebíráme odpovědnost za provoz sítí

 

NAŠE VIZE

Společnost ČEZ Energetické služby vznikla na základě potřeb investorů, developerů a investičních fondů, kteří požadují komplexní a kvalitní služby v oblasti energetiky a hledají fundovaného partnera, který bude flexibilně reagovat na jejich potřeby.

Zákazníkům zároveň přinášíme nové technologie, díky kterým mohou dosahovat významných úspor a také spolehlivějších dodávek energií. Hlavním posláním společnosti ČEZ Energetické služby je a bude poskytovat špičkové služby v oblasti energetiky, napříč jednotlivými segmenty.

 
 

DISTRIBUCE ENERGIÍ

Lokální distribuční soustava (LDS) je síť pro rozvod energií (elektřina, plyn, teplo atd.), v níž je prostřednictvím jednoho připojovacího bodu napojeno více koncových odběratelů energií k nadřazené distribuční soustavě. Typickými lokalitami jsou průmyslové zóny, obchodní centra, průmyslové areály, bytové komplexy a soubory rodinných domů.

Lokální distribuční soustavu provozuje distribuční společnost, která na základě licence udělované Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) zajišťuje pro odběratele veškeré služby spojené s dodávkami energií.

Dobrý provozovatel LDS dokáže svým zákazníkům optimalizovat ceny za distribuci energií bez nutnosti měnit stávajícího dodavatele energií. V tom spočívá hlavní rozdíl LDS oproti jiným variantám připojení k distribuční síti.

VARIANTY PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

Vlastník či uživatel areálu nebo objektu s více koncovými odběrateli připojenými prostřednictvím jednoho místa k síti vysokého napětí má dvě možnosti:

Provozování distribučního zařízení s licenčním oprávněním

Distribuční společnost (ČEZ Energetické služby) uzavře s vlastníkem smlouvu o vymezeném území pro distribuci energií a následně zajistí připojení koncových odběratelů k lokální distribuční soustavě.

Výhody:

 • Každé odběrné místo má v LDS vlastní fakturaci a měření spotřeby.
 • Každý koncový odběratel má možnost zvolit si svého dodavatele energie.
 • Právní rámec je jasně dán Energetickým zákonem číslo 458/2000 Sb., který definuje práva a povinnosti lokálního distributora, a práva a povinnosti koncového odběratele

Provozování distribučního zařízení bez licenčního oprávnění

Síť koncových uživatelů spravuje vlastník sám bez licence na distribuci energií, všichni uživatelé jsou připojeni přes jedno měřicí zařízení. Právní rámec je dán Obchodním zákoníkem. Tato na první pohled jednoduchá varianta má řadu nevýhod a rizik.

Nevýhody:

 • Koncoví uživatelé nemají možnost svobodné volby dodavatele energie.
 • Vlastník areálu či objektu se mimo jiné vystavuje riziku sporů s koncovými uživateli ohledně vyúčtování nebo ovlivňování kvality energií v areálu zařízením některého z koncových odběratelů.
 • V případě jakéhokoliv sporu týkajícího se elektrické energie, plynu nebo tepla mezi vlastníkem či provozovatelem objektu a koncovým odběratelem nelze požadovat po Energetickém regulačním úřadu rozhodnutí v této věci.

Připojení k distribuční soustavě prostřednictvím LDS provozované společností ČEZ Energetické služby tak přináší řadu výhod jak pro majitele či provozovatele areálu, tak pro koncového odběratele.

 

O SPOLEČNOSTI

K 1.1.2023 proběhla fúze společnosti ČEZ LDS s.r.o. do společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o.

Společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o., je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou, a to při plném respektování všech požadavků pravidel unbundlingu vyplývajících z Energetického zákona a ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/72/ES. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Základní informace

Obchodní název ČEZ Energetické služby, s.r.o.
Sídlo Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČO 27804721
DIČ CZ27804721
Zápis u OR v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 52291, datum zápisu 1. července 2007
Rok založení 2007
Základní kapitál 446 101 000 Kč

 

Přehled společníků ČEZ Energetické služby, s.r.o.

Název společnosti Podíl na ZK (v %)
ČEZ ESCO, a.s., Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 00 100 %

 

V souvislosti s účinností Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) bychom Vás rádi ujistili, že Vaše osobní údaje uchováváme v bezpečí a zpracováváme je podle platných právních předpisů a také v souladu s GDPR. Informace o zpracování osobních údajů.

 

KONTAKTUJTE NÁS


Rádi Vám splníme Váš požadavek - vyplňte

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ


ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

9dzxkuk

HLÁŠENÍ PORUCH


PORUCHOVÁ LINKA :

ELEKTRO

+420 596 903 773

PLYN

+420 596 903 777

NAŠE ADRESA


ČEZ ESL s.r.o.
 

IČ: 278 04 721, DIČ: CZ278 04 721

Sídlo: Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Korespondenční adresa: 28. října 3123/152, 702 00 Ostrava

Adresa pracoviště jižní Čechy: Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice