NAŠE SLUŽBY

Hlavním posláním společnosti ČEZ LDS je distribuce elektrické energie a zemního plynu u našich zákazníků. Zajišťujeme výstavbu lokálních distribučních soustav v průmyslových, logistických, administrativních a obytných zónách. Pro naše klienty navrhujeme profesionální, rychlá a efektivní řešení energetického servisu a managementu. Zákazníkům, kteří se chtějí primárně soustředit na rozvoj svého oboru podnikání, nabízíme komplexní energetické služby od distribuce energií, přes správu a údržbu energetických zařízení až po celkový energetický management.

 • ADMINISTRATIVA

  Zpracujeme veškeré technické požadavky a administrativní úkony pro zajištění energií

 • KOMUNIKACE

  Zajistíme kompletní bezproblémovou komunikaci s nadřazeným distributorem

 • SPOLEHLIVOST

  Realizujeme návrhy a výstavbu sítí tak, aby byla zajištěna spolehlivá dodávka energií

 • KOORDINACE

  Postaráme se o koordinaci dodavatelů při výstavbě sítí včetně připojení

 • CAPEX

  Převezmeme veškeré poplatky s připojením k nadřazené distribuční soustavě

 • ODPOVĚDNOST

  Ihned po realizaci přebíráme odpovědnost za provoz sítí

 

NAŠE VIZE

Společnost ČEZ LDS vznikla na základě potřeb investorů, developerů a investičních fondů, kteří požadují komplexní a kvalitní služby v oblasti energetiky a hledají fundovaného partnera, který bude flexibilně reagovat na jejich potřeby.

Zákazníkům zároveň přinášíme nové technologie, díky kterým mohou dosahovat významných úspor a také spolehlivějších dodávek energií. Hlavním posláním společnosti ČEZ LDS je a bude poskytovat špičkové služby v oblasti energetiky, napříč jednotlivými segmenty.

 
 

DISTRIBUCE ENERGIÍ

Lokální distribuční soustava (LDS) je síť pro rozvod energií (elektřina, plyn, teplo atd.), v níž je prostřednictvím jednoho připojovacího bodu napojeno více koncových odběratelů energií k nadřazené distribuční soustavě. Typickými lokalitami jsou průmyslové zóny, obchodní centra, průmyslové areály, bytové komplexy a soubory rodinných domů.

Lokální distribuční soustavu provozuje distribuční společnost, která na základě licence udělované Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) zajišťuje pro odběratele veškeré služby spojené s dodávkami energií.

Dobrý provozovatel LDS dokáže svým zákazníkům optimalizovat ceny za distribuci energií bez nutnosti měnit stávajícího dodavatele energií. V tom spočívá hlavní rozdíl LDS oproti jiným variantám připojení k distribuční síti.

VARIANTY PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

Vlastník či uživatel areálu nebo objektu s více koncovými odběrateli připojenými prostřednictvím jednoho místa k síti vysokého napětí má dvě možnosti:

Provozování distribučního zařízení s licenčním oprávněním

Distribuční společnost (ČEZ LDS) uzavře s vlastníkem smlouvu o vymezeném území pro distribuci energií a následně zajistí připojení koncových odběratelů k lokální distribuční soustavě.

Výhody:

 • Každé odběrné místo má v LDS vlastní fakturaci a měření spotřeby.
 • Každý koncový odběratel má možnost zvolit si svého dodavatele energie.
 • Právní rámec je jasně dán Energetickým zákonem číslo 458/2000 Sb., který definuje práva a povinnosti lokálního distributora, a práva a povinnosti koncového odběratele

Provozování distribučního zařízení bez licenčního oprávnění

Síť koncových uživatelů spravuje vlastník sám bez licence na distribuci energií, všichni uživatelé jsou připojeni přes jedno měřicí zařízení. Právní rámec je dán Obchodním zákoníkem. Tato na první pohled jednoduchá varianta má řadu nevýhod a rizik.

Nevýhody:

 • Koncoví uživatelé nemají možnost svobodné volby dodavatele energie.
 • Vlastník areálu či objektu se mimo jiné vystavuje riziku sporů s koncovými uživateli ohledně vyúčtování nebo ovlivňování kvality energií v areálu zařízením některého z koncových odběratelů.
 • V případě jakéhokoliv sporu týkajícího se elektrické energie, plynu nebo tepla mezi vlastníkem či provozovatelem objektu a koncovým odběratelem nelze požadovat po Energetickém regulačním úřadu rozhodnutí v této věci.

Připojení k distribuční soustavě prostřednictvím LDS provozované společností ČEZ LDS tak přináší řadu výhod jak pro majitele či provozovatele areálu, tak pro koncového odběratele.

 

O SPOLEČNOSTI

ČEZ LDS, jako distributor energií podléhá regulaci Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Na území České republiky nabízí výstavbu a provozování lokálních distribučních soustav (LDS) v průmyslových, logistických, administrativních a obytných zónách včetně office center.

Společnost ČEZ LDS s.r.o. je od 29. prosince 2016 zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 267958.

 

V souvislosti s účinností Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) bychom Vás rádi ujistili, že Vaše osobní údaje uchováváme v bezpečí a zpracováváme je podle platných právních předpisů a také v souladu s GDPR. Informace o zpracování osobních údajů.

 

KONTAKTUJTE NÁS


Rádi Vám splníme Váš požadavek - vyplňte

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ


ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

49m843u

HLÁŠENÍ PORUCH


PORUCHOVÁ LINKA :

ELEKTRO

+420 596 903 773

PLYN

+420 596 903 777

NAŠE ADRESA


ČEZ LDS s.r.o.
 

IČ: 018 73 237, DIČ: CZ018 73 237

Sídlo: Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4

Korespondenční adresa: Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice