Program rovného zacházení

V souladu s ustanovením § 25a, odst. 3 energetického zákona vydala společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy Program rovného zacházení k vyloučení diskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy.

Zároveň byl dle § 25a, odst. 4 energetického zákona jmenován Auditor Programu, který nezávisle dohlíží na jeho provádění v praxi. Kontaktovat Auditora Programu.

 

Pravidla provozování LDS

 

E.ON

GasNet

PPD