V souladu s ustanovením § 25a, odst. 3 energetického zákona vydala společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy Program rovného zacházení k vyloučení diskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy.

Zároveň byl dle § 25a, odst. 4 energetického zákona jmenován Auditor Programu, který nezávisle dohlíží na jeho provádění v praxi. Kontaktovat Auditora Programu.

Legislativa | ČEZ Energetické služby (cez.cz)

 

Ceník služeb ČEZ Energetické služby, s.r.o.
V tomto ceníku provozovatel distribuční soustavy zveřejňuje ceny služeb poskytovaných na základě energetického zákona, jejichž cena není stanovena cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Jedná se o ceny připojovacích poplatků při přerušení a obnovení dodávky elektřiny pro neplacení, připojení a odpojení krátkodobých odběrů, ceny za přezkoušení měřicího zařízení a za změnu typu měření.

Ceník

 

Pravidla provozování LDS

 

PRE

ČEZ

E.ON